Marec mesiac knihy

Od roku 1955 oslavujeme marec ako mesiac knihy. Marec – mesiac knihy bol vyhlásený na počesť Mateja Hrebendu Hačavského v bývalom Česko-Slovensku. V tomto mesiaci sa narodil i zomrel. Bol významným buditeľom a ľudovým spisovateľom, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej aj českej knižnej kultúry.

       Napriek tomu, že mal zrakovú chybu, a neskôr oslepol, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh. Chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. Pri pití kávy, čaju spoznal veľa dobrosrdečných ľudí.


Dnes už máme vďaka Metejovi Hrebendovi knižnice plné kníh, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok. Do mesiaca knihy pribudol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý je posledným týždňom v mesiaci a vyhlásila ho Slovenská asociácia knižníc v roku 1999.

       Aj v období moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú až k svojej novodobej elektronickej podobe.  Nie je podstatné, akú má podobu, dôležitý je jej význam. Nesmieme však pri oddychu s dobrou knihou zabúdať na vodu, ktorá okrem iného podporuje koncentráciu.
Počas roka ľudia toľko knihy nekupujú a zrazu na Vianoce je kniha najlepším a najrozšírenejším darčekom pre malých i veľkých. Stačí málo, nájsť si miesto, brloh, kreslo, či pohodlný sedací vak a otvoriť svoju knihu a rozšíriť svoju slovnú zásobu, kreativitu, oslobodiť svoju myseľ od zaužívaného vzoru.
        Napriek všetkým úsiliam o podporu vzdelávania a prístupnosti mladí ľudia zanedbávajú beletriu a radšej využívajú internet alebo pozerajú na televíznu obrazovku. Je to krok vzad, čoho následkom je negatívny vplyv na emocionálny a sociálny vývin a skreslený obraz skutočnosti.

               J.A. Komenský povedal: ,,Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“

Copyright © 2016 - ECO DESIGN   |   Všetky práva vyhradené   |   Webdesign: Reklamná agentúra DANMO