Súťaž

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je Ivan Buliščák ECO DESIGN, Šrobárova 2668/17. 058 01 Poprad (ďalej len „Usporiadateľ “).


2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.


3. Podmienky zapojenia sa do súťaže:

 Odfoť sa s akýmkoľvek výrobkom zakúpeným v našom e-shope a fotku nám zašli

 Všetky fotky zverejníme na našom Facebook profile a na našom webe

 Každá fotka bude do súťaže zaradená len raz a to v kalendárnom mesiaci v ktorom bola zaslaná

 Ktorá fotka získa v danom mesiaci najviac lajkov na FB, tak ten od nás dostane solárnu powerbanku


4. Zaslaním fotky súhlasíte s podmienkami súťaže


5. Každý kto zašle fotku získa kupón s 10 % zľavou na nákup


6. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ.

Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.


7. Odovzdanie výhier

Výhra bude výhercovi zaslaná kurierskou službou


8. Daň z výhry

Keďže hodnota výhry nepresiahne 350 EUR výherca nie je povinný zdaniť výhru.


9. Trvanie súťaže

Súťaž trvá do 31.12.2017.


Copyright © 2016 - ECO DESIGN   |   Všetky práva vyhradené   |   Webdesign: Reklamná agentúra DANMO