Materiály

Bambus


 

Bambus je z botanického hľadiska zaradený medzi trávy a pravdepodobne je jedným z

najobnoviteľnejších zdrojov na svete. Je najrýchlejšie rastúcou trávou, ktorá môže za

ideálnych podmienok vyrásť takmer o meter za deň. Spracovanie bambusu do produktov je

malou zmenou, ktorá je významným prínosom v oblasti ekológie

 


Produkty vyrobené z bambusu
 

 

Bez BPA


 


Bisfenol A (BPA) je priemyselná chemikália, ktorá sa spája s ochoreniami srdca, diabetom

 

a inými nepriaznivými vplyvmi na zdravie. Používa sa najčastejšie v polykarbonátových

 

výrobkoch z plastov a epoxidových živíc. BPA sa môže vylúhovať z obalov do potravín a nápojov.

 

Podľa rozsiahleho výskumu  vykonávaného na zvieratách a ľuďoch, vystavenie organizmu BPA sa

 

spája s ochoreniami srdca, cukrovkou, poruchami učenia a obezitou. Harvardský inštitút verejného

 

zdravia spája vysoké vystavenie BPA s konzumáciou polievky v konzervách a vyzval na elimináciu BPA

 

prítomného v laku konzervových plechoviek. Krajiny ako Kanada, Čína a celá Európska únia zakázali

 

používanie BPA v špecifických prípadoch.

 

 

Produkty bez BPA
 

 

Biologicky rozložiteľný


 

 

PLA je spoločný názov pre polylaktidy. Sú vyrobené z rastlín bohatých na škrob, ako

napríklad kukurica, pšenica a cukrová repa. PLA sú 100% biologicky rozložiteľné a 100%

kompostovateľné. PLA sú omnoho udržateľnejšie než bežné plasty vyrobené z ropy, sú

neprchavé, bez zápachu a bezpečné pre potraviny.

 

Biologicky rozložiteľné produkty
 

 

reSound


 

 

Vyrobené z biopolymérov reSound, ktoré sú určené pre stále použitie. Na rozdiel od čistých

biopolymérov, ako napríklad PLA, reSound zlúčeniny spĺňajú rovnaké alebo vyššie

požiadavky na stále použitie. Tieto požiadavky boli predtým v oblasti biomateriálov

považované za nedosiahnuteľné. reSound ponúka udržateľné riešenia a môže pomôcť

zákazníkom odlíšiť svoje výrobky.

 


Produkty vyrobené z reSound
 

 

rPET 

rPET je recyklovaný PET (polyetyléntereftalát) zo zdrojov, ako sú fľaše na sódu. Plastové

fľaše sú dôkladne očistené, zomleté a spradené do tkaného vlákna. Z vlákna sú následne

vytvorené zvitky tkaniny. Tieto výrobky sú vyrobené z tkaniny, ktorá bola predtým plastovou

fľašou. Výhodou tohto materiálu je, že je šetrnejší k životnému prostrediu; majú o 90% nižšiu

uhlíkovú stopu ako nylon, o 75% nižšiu uhlíkovú stopu ako polyester a o 50% nižšiu uhlíkovú

stopu ako organická bavlna. 


 

Produkty vyrobené z rPET

  

 

Bez PVC 

Štúdie ukázali, že vinyl (PVC) môže mať počas doby životnosti toxické účinky. Vinyl je

 

uvedený v zozname nebezpečných materiálov agentúry EPA, ktoré prispievajú k zlej kvalite

 

ovzdušia a sú znepokojujúce z hľadiska zdravia a bezpečnosti. V priebehu výroby alebo

 

likvidácie môže dôjsť k vzniku kyseliny chlorovodíkovej a iných toxických emisií.

 

Spaľovanie vinylu môže viesť k tvorbe dioxínu, ktorý je známy ako karcinogén a spúšťač

 

hormonálnych porúch. Zmäkčovadlá používané na zmäkčenie vinylu sa môžu vylúhovať

 

z materiálu počas jeho doby životnosti. Sú spájané s vývojovými poruchami, a to najmä

 

u mladých mužov. Tieto zmäkčovadlá a iné chemické látky, ako napríklad halogénové

 

spomaľovače horenia, sa môžu vyparovať do ovzdušia (VOC) emisie) a tak spôsobovať

 

bronchiálne dráždenie, čo môže byť spúšťačom astmy.

 


Produkty bez PVC


Copyright © 2016 - ECO DESIGN   |   Všetky práva vyhradené   |   Webdesign: Reklamná agentúra DANMO